Cesar en Mensendieck is er verschil?

De ontstaansgeschiedenis van Cesar en Mensendieck gaat terug tot het begin van de 20e eeuw. Marie Cesar was een leerling van Bess Mensendieck. Na haar opleiding tot oefentherapeut Mensendieck ontwikkelde zij een eigen visie die op een aantal punten verschilde van de methode Mensendieck, hetgeen resulteerde in twee verschillende opleidingen rond 1930.

Beide methoden hebben zich ontwikkeld tot volwaardige paramedische therapieën en de verschillen zijn tegenwoordig slechts marginaal. De beroepsverenigingen van oefentherapeuten Cesar en oefentherapeuten Mensendieck zijn in 2005 gefuseerd in de VvOCM. Beide beroepsgroepen werken intensief samen, zowel landelijk als op regionaal niveau.