Vergoeding

De behandeling wordt door alle ziektekostenverzekeraars uit de aanvullende verzekering vergoed. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt verschilt per verzekering en is afhankelijk van het aanvullende pakket.

Behandeling van kinderen onder de 18 jaar wordt maximaal 18 keer vergoed uit de basisverzekering.  Behandelingen van chronische aandoeningen worden vanaf de 21e behandeling vergoed uit de hoofdverzekering, mits de aandoening/ziekte voorkomt op de chronische lijst (bekend bij uw oefentherapeut). De vergoeding voor de 1e 20 behandelingen valt onder de aanvullende verzekering, dit is dus weer afhankelijk van uw eigen aanvullende pakket.

Als een behandeling wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering heeft dit geen consequenties voor uw eigen risico. Meer informatie?  Neem dan gerust contact op.