Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die verwerkt worden, worden namens onze opdrachtgevers, de zorgverleners, verwerkt. Persoonsgegevens worden conform de wet bescherming persoonsgegevens verwerkt. In de voorwaarden die op de overeenkomst tussen de zorgverlener en ons is afgesloten van toepassing zijn, is een bewerkersovereenkomst opgenomen waarbij wij als bewerker en de zorgverlener als verantwoordelijke wordt gekwalificeerd in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens

Wij verwerken allereerst de gegevens die worden ingevoerd door de zorgverlener of verkregen hebben. Dat zijn navolgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer, emailadres.

De hiervoor genoemde gegevens zullen wij niet anders verwerken dan voor het met de zorgverlener overeengekomen doel om de client te ondersteunen bij een behandelprogramma als het gaat om fysiotherapie, oefentherapie of advies voor (secundaire) preventie.

Daarnaast verwerken wij de gegevens die u zelf heeft ingevoerd in ons systeem. Tot slot verwerken wij gegevens die betrekking hebben op het gebruik van onze dienst. Zoals bijvoorbeeld klikgedrag. Die gegevens gebruiken wij om de dienst, en dan met name de gebruiksvriendelijkheid, te verbeteren.

Inzage

Ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u recht om uw gegevens in te zien en deze eventueel (aan) te laten passen. Dit recht kunt u voor de behandeling uitoefenen jegens de zorgverlener. Als het specifiek gaat om de gegevens die wij van u verwerken, kunt u dit recht uitoefenen door ons een e-mail te sturen: helpdesk@e-vitality.nl.

Derden

Wij zullen uw gegevens nimmer doorgeven aan derden. Het kan echter wel zijn dat wij op geaggregeerd niveau en volledig anoniem gegevens ter beschikking stellen aan derden voor statistische doeleinden.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Ook wordt daarin informatie opgeslagen om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Onze website maakt zowel gebruik van functionele cookies, als niet-functionele cookies. Niet-functionele cookies zijn bijvoorbeeld cookies die wij plaatsen om gegevens te verzamelen over het gebruik van onze dienst. Functionele cookies zijn cookies die bijvoorbeeld nodig zijn om u ingelogd te houden.

Wij vragen door middel van een popup toestemming voor de niet-functionele cookies.

Wijzigingen

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Vragen

Als u vragen heeft over deze privacy verklaring of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar onze klantenservice via helpdesk@e-vitality.nl.