De eerste stap is een intake gesprek en een lichamelijk onderzoek. Dit oefentherapeutisch onderzoek geeft duidelijkheid over uw houding en bewegingsgedrag en de invloed daarvan op uw klachten. Dit wordt aangevuld met specifieke testen voor bijv spierkracht, beweeglijkheid van de wervelkolom of andere gewrichten.

Na een uitgebreide analyse wordt er in samenspraak een behandelplan opgesteld waarbij duidelijk is hoe en wat er wordt behandeld.

In de daarop volgende behandelingen leert u oefeningen waarmee u de klachten kunt beïnvloeden. Hierbij kunt u denken aan bijv rekoefeningen, spierversterkende oefeningen of ademhalings- en ontspannings oefeningen. Dit alles toegespitst op uw persoonlijke situatie.


U krijgt oefeningen ter verbetering van uw totale houding. Spiegels dienen hierbij als hulpmiddel. Veel oefeningen zijn direct gerelateerd aan dagelijkse houdingen en beweging en daarmee makkelijk toepasbaar in het gewone dagelijkse functioneren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw houding achter de computer of het tillen van een kind.

Het voorkomt terugkerende klachten

De oefeningen, die u ook thuis doet, zorgen ervoor dat u uw lichaam leert kennen en dat uw houding verbetert. Uiteindelijk bent u steeds beter in staat om zelf te zien, te voelen en te oordelen of uw houding en bewegingen juist zijn. U wordt als het ware uw eigen therapeut.
Kortom: u past het geleerde toe in het dagelijks leven en dit voorkomt dat de klachten terugkeren.

Brochures en folder